Serie

Peter Carelli, Lars Hermanson, Hanne Sanders (red.)
Ett annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 3
2004 | 376 s. | svenska

ISSN: 2001-9874
ISBN: 91-7061-001-0
Förlag: Makadam

Ämnesord: Danmark | historia | medeltiden

Historia har länge varit synonymt med staters historia, och forskningen kring medeltiden är inget undantag. I denna bok får vi nya perspektiv på denna spännande tid. Forskarna har här istället valt att fokusera på bland annat religion, kulturella mönster, maskulinitet, byarnas plats i lokala maktkamper och hur möjligheterna för en tidig kapitalism såg ut. Vi får helt enkelt möta ett annat 1100-tal!

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05