Serie

Matthew Norris, Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.)
Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 18
2016 | 92 s. | svenska

ISSN: 1102-4313

Den 20 maj 2016 samlades forna och nuvarande idéhistoriker för att fira ämnets femtioåriga historia vid Lunds universitet. Dagen bjöd på strålande väder, kroppslig välförplägnad och ett antal föredrag. De följer här tillsammans med fotodokumentation från de gågna åren.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05