Serie

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Carl Fehrman
Vinglas och timglas i Bellmans värld
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 8
1995

243 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-06-1

Under sin femtioåriga forskarbana har Carl Fehrman återvänt till Bellman och 1700-talets sällskapsvisa, bland annat i Vin och flickor och Fredmans stråke. I den nya Bellmanboken står, som titeln antyder, dryckes- och dödstematiken i centrum. Fehrman har här samlat elva studier där han följer Bellmans väg från den berömda vaggvisan över sonen Carl fram till kyrkogårdselegierna i Fredmans epistlar.
Bellmanbildens förvandlingar under tvåhundra år har Fehrman studerat både hos forskare av skilda uppfattningar och hos diktarna Tegnér, Ferlin och Taube. Som helhet ger boken en elegant och lättillgänglig framställning av kända och mindre kända sidor av Bellmans skapande och diktvärld.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05