Serie

Bo i Ro

Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye
Frans Mossberg (red.)
Bo i Ro. Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016
Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 15
2016

77 s.
Svenska

ISSN: 1653-9354
ISBN: 978-91-87833-92-2, 978-91-87833-91-5

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05