Serie

Retorikämnet vid Lunds universitet är ett nygammalt ämne. Universitetet grundades år 1666, och redan under dess första år fanns professorer i ämnet retorik. Efter 200 års frånvaro fick universitetet åter en professor i retorik tack vare en generös donation av Christian W. Jansson. Skriftserien Studia Rhetorica Lundensia lanserades 2015 och publicerar antologier, monografier – inklusive avhandlingar – och läromedel på de nordiska språken.
Redaktörer för serien är: Anders Sigrell och Tommy Bruhn.

ISSN: 2002-2018

Progymnasmata

Aphthonius of Antioch | Progymnasmata. Afthonios' retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson | Studia Rhetorica Lundensia 6 | 2021

Läs mer

Berättelser, retorik och medier

Berättelser, retorik och medier

Tommy Bruhn (red.) | Berättelser, retorik och medier. Texter till minne av Sofi Qvarnström | Studia Rhetorica Lundensia 5 | 2020

Sofi Qvarnström var lektor i retorik vid Lunds universitet. Hon avled i augusti 2018. Hon var en person som berörde många, både som akademiker och som medmänniska. Berättelser, retorik och medier samlar elva texter skrivna av vänner och kollegor till Sofi. Texterna tar sina ...

Läs mer

Pippi mellan världar

Pippi mellan världar

Lisa Källström | Pippi mellan världar. En bildretorisk studie | Studia Rhetorica Lundensia 4 | 2020

Läs mer

Delade meningar

Delade meningar

Tommy Bruhn | Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser. | Studia Rhetorica Lundensia 3 | 2018

Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan ...

Läs mer

Retorikens grunder

Retorikens grunder

Anders Eriksson | Retorikens grunder | Studia Rhetorica Lundensia 2 | 2017

Hur blir man en bra talare? Hur lär man sig retorik? Och varför ska man lära sig retorik? Många studenter säger att de vill våga tala inför andra människor, kunna föra sin egen talan och bli bättre på att argumentera. När de har gått en kurs i retorik säger de att de har blivit mycket ...

Läs mer

Retorik och lärande

Retorik och lärande

Anders Sigrell, Sofi Qvarnström (red.) | Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar | Studia Rhetorica Lundensia 1 | 2015

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05