Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arkeologi

Inom arkeologi studerar vi gångna tiders människor och samhällen utifrån den materiella kultur de lämnat efter sig. Materiell kultur omfattar alltifrån föremål, monument och byggnader till landskap och bilder. I detta ämne får studenterna kunskap om framförallt Nordeuropa i förhistorisk tid; från den tidigaste stenåldern fram till vikingatiden och järnålderns övergång till medeltid omkring år 1050 e.Kr. Men vi gör även utblickar i andra tidsperioder och geografiska områden. Därför präglas arkeologin av en stor bredd i studiet av det förgångna. Utbildningens målsättning är att studenterna ska få kunskap om arkeologins källmaterial, metoder och teorier, och inte minst en medvetenhet om arkeologins mångfald och variation.

Grundkurser

Ges termin

Fortsättningskurser

Kandidatkurser

Masterkurser och kurser på avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15