Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Hebreiska

När du studerar modern hebreiska utgår du från det idag talade och skrivna språket, ivrit, som är ett av staten Israels officiella språk.

Lunds universitet erbjuder kurser i ämnena judaistik och jiddisch samt modern hebreiska, ämnen som kan sägas gå under samlingsnamnet judiska studier. Du kan själv välja om du vill fördjupa dig i judaistik eller jiddisch och kombinera med modern hebreiska. Du får möjlighet att utforska judendomens och det judiska folkets mångfasetterade historiska och litterära uttryck.

Du kan t ex kombinera modern hebreiska (HEBA10, nybörjarkurs I, 15 hp) med antingen judaistik (JUDA13) eller jiddisch (YIDB01). För att undvika läsa två nybörjarspråk föreslår vi judaistik samt ett av språken.

Studier i modern hebreiska kan du med fördel komplettera med studier i Mellanösternkunskap, judaistik, statsvetenskap, historia, freds- och konfliktkunskap, journalistik, arkeologi samt bibelhebreiska och andra semitiska språkstudier som t ex studier i arabiska.

 Har hebreiska språket någon arbetsmarknadsanknytning?

Kunskaper i modern hebreiska är värdefulla för dig som i ditt yrkesliv kommer att ha med staten Israel och/eller Mellanöstern att göra. Detta gäller områden som journalistik och medier, handel, freds- och konfliktforskning, diplomati, internationella organisationer, religions- och dialogfrågor, arkeologi, museer, turism och översättning.

Nybörjarkurser

Ges termin

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15