lu.se

Utbildningsutbud

Historisk osteologi

  Till sök!

Historisk osteologi

Osteologi betyder läran om ben, och inom ämnet historisk osteologi studerar vi skelettmaterial funna i samband med arkeologiska undersökningar. Vi undersöker benen efter både människan själv, hennes husdjur och jaktbyten. Detta källmaterial kan sedan svara på frågor om människans livsmiljöer, livsvillkor och kulturer i det förgångna. De som studerar historisk osteologi lär sig därför hur man utläser spåren efter människornas och djurens liv i efterlämnade ben. Osteologer kan ofta svara på frågor om såväl kön, dödsålder, kroppsstorlek som kost, handlingsmönster, skador och sjukdomar. Utbildningen är såväl praktisk som teoretisk, och internationellt motsvaras historisk osteologi av två discipliner, nämligen biologisk antropologi och arkeozoologi.

GrundkurserGes termin
Historisk osteologi: Arkeozoologi, 30 hp (HOSA21)
Fortsättningskurser
Historisk osteologi: Humanosteologi och bioarkeologi, 30 hp (HOSA22)vår 2020
Kandidatkurser
Historisk osteologi: Kandidatkurs, 30 hp (HOSK04)höst 2020
Masterkurser och kurser på avancerad nivå
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen - historisk osteologi, 30 hp (ARKM23)vår 2020