Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Historisk osteologi

Osteologi betyder läran om ben, och inom ämnet historisk osteologi studerar vi skelettmaterial funna i samband med arkeologiska undersökningar. Vi undersöker benen efter både människan själv, hennes husdjur och jaktbyten. Detta källmaterial kan sedan svara på frågor om människans livsmiljöer, livsvillkor och kulturer i det förgångna. De som studerar historisk osteologi lär sig därför hur man utläser spåren efter människornas och djurens liv i efterlämnade ben. Osteologer kan ofta svara på frågor om såväl kön, dödsålder, kroppsstorlek som kost, handlingsmönster, skador och sjukdomar. Utbildningen är såväl praktisk som teoretisk, och internationellt motsvaras historisk osteologi av två discipliner, nämligen biologisk antropologi och arkeozoologi.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15