lu.se

Utbildningsutbud

Projektledning och entreprenörskap för humanister

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Kulturadministration: Projektledning och entreprenörskap för humanister, 15 hp (HTXH02)höst 2020