lu.se

Utbildningsutbud

Projektledning och entreprenörskap för humanister

  Till sök!

Grundnivå
Kulturadministration: Projektledning och entreprenörskap för humanister, 15 hp (HTXH02)