Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Intermediala studier

Intermediala studier handlar om hur ord, ljud och bild samspelar för att förmedla ett budskap. Ämnet riktar sig till dig som är intresserad av konst, musik, media och kommunikation och som vill förena dessa intressen i dina studier.

Inom ämnet får du lära dig grunderna i bland annat teckenlära och bildtolkning för att kunna analysera och tolka utvalda intermediala fenomen. Dessa fenomen kan till exempel vara antika målningar, gamla visor, datorspel eller reklam. Du får lära dig hur vi tolkar ett budskap olika beroende på vilka medier som används och hur tolkningen kan förändras om vi tar bort en del av helheten. Vad händer till exempel med vår tolkning av en tavla utan titel när den plötsligt får en titel? Du får även en historisk överblick över hur olika intermediala fenomen har samspelat, från antiken till idag.

Du som studerar intermediala studier kommer att kunna förstå, beskriva och kritiskt analysera olika typer av medier och utifrån ett omvärldsanalytiskt perspektiv identifiera, analysera och påverka dagens medielandskap. Du kan sedan använda dina kunskaper i ämnet för att arbeta med reklam, kommunikation eller omvärldsanalys, till exempel på museer eller i kulturbranschen.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15