lu.se

Utbildningsutbud

Intermediala studier

  Till sök!

Intermediala studier

Intermediala studier är ett ämnesöverskridande ämne; "inter" betyder mellan och i detta sammanhang avses relationerna mellan de olika medier som ämnet omfattar: ord, bild och ton. Intermediala studier behandlar samspelet mellan olika medier/konstarter; hur förändras tolkningen av en tavla av att det finns en titel till bilden? Hur samspelar text och musik i en rocklåt. Ämnet handlar om hur vi tolkar olika beroende av vilka medier som samspelar med varandra och hur tolkningen förändras om man tar bort en del av helheten.

GrundnivåGes termin
Intermediala studier: Grundkurs, 30 hp (IMSA11)höst 2020
Intermediala studier: Fortsättningskurs, 30 hp (IMSA22)vår 2020
Intermediala kulturstudier, 7,5 hp (IMSA40)höst 2020
Intermediala studier: Digitala medier, 7,5 hp (IMSA60)höst 2020
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I, 7,5 hp (IMSB20)höst 2020
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture, 7,5 hp (IMSB23)vår 2020
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II, 7,5 hp (IMSB24)höst 2020
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik, 7,5 hp (IMSB25)vår 2020
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik, 7,5 hp (IMSB26)vår 2020
Intermediala studier: Kandidatkurs, 30 hp (IMSK01)höst 2020
Introduction to Scandinavian Culture and Society, 7,5 hp (SASH55)vår 2020höst 2020