lu.se

Utbildningsutbud

Italienska

  Till sök!

Italienska

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Kurserna i italienska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Italien. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen. De ges också som Internetbaserade distanskurser.

NybörjarkurserGes termin
Italienska: Nybörjarkurs I, 15 hp (ITAC01)höst 2020
Italienska: Nybörjarkurs II, 15 hp (ITAC02)vår 2020
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD01)vår 2020
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD02)höst 2020
Grundkurser
Italienska: Grundkurs, 30 hp (ITAA01)vår 2020höst 2020
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA11)vår 2020
Fortsättningskurser
Italienska: Fortsättningskurs, 30 hp (ITAA02)vår 2020höst 2020
Italienska: Fördjupningskurs, 30 hp (ITAA03)höst 2020
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA12)vår 2020höst 2020
Italienska: Översättning från italienska till svenska I, 7,5 hp (ITAB05)
Italienska: Översättning från italienska till svenska II, 7,5 hp (ITAB06)
Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska, 7,5 hp (ITAB13)vår 2020
Italienska: Kandidatkurs, 30 hp (ITAK01)höst 2020
Avancerad nivå
Italienska: Skriftlig språkfärdighet på italienska, 7,5 hp (ITAM11)höst 2020
Italienska: Språklig variation i italienskan, 7,5 hp (ITAM12)vår 2020
Italienska: Det italienska språket i synkroni och diakroni, 7,5 hp (ITAM13)höst 2020
Italienska: Italiensk litteratur, 7,5 hp (ITAM14)vår 2020
Övrigt
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik, 30 hp (ITAA05)höst 2020
Italienska: Cantautori - italienska trubadurer, 7,5 hp (ITAB14)
Italienska för lärare gy, 30 hp (61-90) (Ingår i Lärarlyftet), 30 hp (LLYU67)