Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Italienska

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Kurserna i italienska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Italien. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen. De ges också som Internetbaserade distanskurser.

Nybörjarkurser

Ges termin

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.