Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Italienska

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Kurserna i italienska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Italien. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen. De ges också som Internetbaserade distanskurser.

Nybörjarkurser

Ges termin

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15