lu.se

Utbildningsutbud

Jiddisch

  Till sök!

NybörjarkurserGes termin
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDB01)
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II, 15 hp (YIDB02)vår 2020
Grundkurser
Jiddisch: Judisk tro och tradition, 7,5 hp (YIDB04)
Jiddisch: Judiska kulturella reaktioner på förintelsen, 15 hp (YIDB06)
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB11)
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB12)
Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst, 15 hp (YIDB18)
Judisk världslitteratur på 1900-talet, 15 hp (YIDB20)vår 2020
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur, 15 hp (YIDB22)vår 2020
Fortsättningskurser
Jiddisch: Judisk historia i Sverige, 7,5 hp (YIDB03)
Jiddisch: Judisk historia i Öst- och Centraleuropa, 15 hp (YIDB05)
Jiddisch: Språk och litteratur - Fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB13)
Jiddisch: Språk och litteratur - fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB14)
Jiddisch: Kandidatkurs, 30 hp (YIDK01)
Övrigt
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst, 15 hp (YIDC01)höst 2020
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDD01)höst 2020
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I, 15 hp (YIDD11)höst 2020