lu.se

Utbildningsutbud

Jiddisch

  Till sök!

NybörjarkurserGes termin
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II, 15 hp (YIDB02)vår 2020
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDD01)höst 2020
Grundkurser
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB12)
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I, 15 hp (YIDD11)höst 2020
Fortsättningskurser
Jiddisch: Språk och litteratur - Fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB13)
Jiddisch: Språk och litteratur - fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB14)
Jiddisch: Kandidatkurs, 30 hp (YIDK01)
Övrigt
Jiddisch: Judiska kulturella reaktioner på förintelsen, 15 hp (YIDB06)
Judisk världslitteratur på 1900-talet, 15 hp (YIDB20)vår 2020höst 2020
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur, 15 hp (YIDB22)vår 2020
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst, 15 hp (YIDC01)höst 2020