lu.se

Utbildningsutbud

Jiddisch

  Till sök!

NybörjarkurserGes termin
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDB01)
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II, 15 hp (YIDB02)
Grundkurser
Jiddisch: Judisk tro och tradition, 7,5 hp (YIDB04)
Jiddisch: Judiska kulturella reaktioner på förintelsen, 15 hp (YIDB06)
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB11)höst 2018
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB12)vår 2019
Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst, 15 hp (YIDB18)höst 2018
Judisk världslitteratur på 1900-talet, 15 hp (YIDB20)vår 2019
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur, 15 hp (YIDB22)vår 2019
Fortsättningskurser
Jiddisch: Judisk historia i Sverige, 7,5 hp (YIDB03)
Jiddisch: Judisk historia i Öst- och Centraleuropa, 15 hp (YIDB05)
Jiddisch: Språk och litteratur - Fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB13)höst 2018
Jiddisch: Språk och litteratur - fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB14)vår 2019
Jiddisch: Kandidatkurs, 30 hp (YIDK01)