Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Konsthistoria och visuella studier

Ämnet konsthistoria och visuella studier handlar om all form av visuell kultur som finns omkring oss och riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med konst, bilder och visuella intryck. Inom ämnet får du bekanta dig med såväl bildkonst i traditionell mening, till exempel måleri, skulptur och grafik, som nyare former, till exempel fotografi, video och performance. Ämnet omfattar även studier av design, konsthantverk, byggnader och stads- och trädgårdsmiljöer.

Du som studerar konsthistoria och visuella studier får lära dig hur konst och visuell kultur skapas, sprids, används, upplevs och tolkas och hur detta har förändrats från antiken till idag. Du får bekanta dig med originalverk och försöka förstå både det ursprungliga sammanhanget de skapats i och det sammanhang de reproduceras i. Du får även en inblick i hur olika maktförhållanden, t ex ekonomiska, politiska och religiösa, har påverkat den visuella kulturen under olika tidsepoker. Den teoretiska grunden ämnet ger dig kan du sedan använda för att bland annat datera och stilbestämma arkitektur och olika konst- och designobjekt eller för att tolka och förklara konst och andra former av visuell kultur.

Kunskaper i konsthistoria och visuella studier är viktiga för dig som vill arbeta inom t ex reklam-, auktions- eller kulturbranschen som konstkritiker/kulturskribent, curator eller konstpedagog/museipedagog.

Grundnivå

Ges termin

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15