lu.se

Utbildningsutbud

Rumänska

  Till sök!

Rumänska

Kurserna i rumänska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt en orientering om kulturella, litterära och samhälleliga förhållanden i Rumänien. I övrigt är studierna främst inriktade på skönlitteratur och litteraturhistoria eller på sakprosa och realia. Lunds universitet är det enda universitet i Sverige som erbjuder kurser i rumänska, och intresset för ämnet är stigande.

NybörjarkurserGes termin
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA01)höst 2019vår 2020
Grundkurser
Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA02)höst 2019vår 2020
Fortsättningskurser
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (RUMA03)höst 2019vår 2020
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30 hp (RUMK01)höst 2019vår 2020
Avancerad nivå
Rumänska: Skriftlig språkfärdighet på rumänska, 7,5 hp (RUMM11)
Rumänska: Språklig variation i rumänskan, 7,5 hp (RUMM12)
Rumänska: Det rumänska språket i synkroni och diakroni, 7,5 hp (RUMM13)
Rumänska: Rumänsk litteratur, 7,5 hp (RUMM14)