lu.se

Utbildningsutbud

Tillämpad kulturanalys

  Till sök!

Avancerad nivåGes termin
Tillämpad kulturanalys: Teoretiska traditioner inom humaniora och samhällsvetenskap, 7,5 hp (TKAN09)höst 2020
Tillämpad kulturanalys: Profilering, 15 hp (TKAN14)höst 2020
Tillämpad kulturanalys: Fältarbete och projektledning, 15 hp (TKAN16)vår 2020
Tillämpad kulturanalys: Praktik, organisationsförståelse och kommunikation, 15 hp (TKAN17)höst 2020
Tillämpad kulturanalys: Strategier för att komponera kulturanalys, 15 hp (TKAN18)höst 2020