Såväl republikaner som demokrater blir mindre polariserade efter ett enkelt magiskt trick

Publicerad den 7 februari 2020
Foto: Mostphotos

Forskare i kognitionsvetenskap från Lunds universitet, McGill University i Kanada och Royal Holloway i Storbritannien har upptäckt att ett magiskt trick kan få såväl demokrater som republikaner att tro att de är mer öppna gentemot presidentkandidater från motsatta sidan än vad de trodde att de var.

Kort intervju om experimentet med Thomas Strandberg: <link https: youtu.be b4iiwolkebq>youtu.be/b4IIWolKEbQ
De amerikanska väljarna som deltog i experimentet var beredda att inta en mer fördomsfri inställning efter förvånansvärt lite påverkan.

Det politiska klimatet i USA blir alltmer polariserat och meningsskiljaktigheter mellan demokrater och republikaner har nått nya rekordnivåer. Det kan göra människor från olika politiska läger mer rädda och fientligt inställda.

– Polarisering kan faktiskt försämra människors kritiska tänkande och påverka deras politiska beslut, säger Thomas Strandberg, doktorand vid Lunds universitet.

Människor tenderar att se politiska attityder som djupt rotade och svåra att förändra. Forskningsgruppen har dock tidigare visat att det är möjligt att få människor att ta ställning och argumentera för politiska åsikter som är radikalt annorlunda än deras egna.

– I den här undersökningen ville vi se om samma metod kunde användas för att få människor att bli mer öppna i sina åsikter vid en jämförelse av presidentkandidaterna som ledare, säger Jay Olson, doktorand vid McGill University och gästforskare vid Harvard University.

I det första experimentet samlade forskarna in data vid den första presidentvalsdebatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton. De bad 136 deltagare att besvara en enkät som bestod av tolv frågor i vilka Trump och Clinton jämfördes i fråga om erfarenhet, trovärdighet och analytisk förmåga.

Genom att använda ett magiskt trick ändrade forskarna i hemlighet de flesta av deltagarnas polariserade svar så att de hamnade närmare mittpunkten på undersökningsskalan. Denna manipulation fick det att se ut som att de hade betygsatt Trump och Clinton på liknande vis i förhållande till just de ledarskapsdragen. Förvånande nog var det bara ett fåtal av deltagarna som gjorde några ändringar när de ombads förklara skälen till svaren i de manipulerade exemplen.

Efter enkäten frågade forskarna deltagarna varför så många av deras svar föll i mitten på skalan och nästan alla deltagarna (94 %) resonerade sig fram till stöd för den nu mer neutrala ståndpunkten. En Trumpanhängare menade:

– Jag antar att jag ligger någonstans i mitten – jag anser nog att jag är lite av en mittenväljare. Jag tycker det är viktigt just nu att ha ett öppet sinne.

Andra menade att de låg i mitten på den politiska skalan på grund av hur deras föräldrar hade uppfostrat dem eller för att de behövde hålla sig opartiska på grund av sitt arbete, trots att de hade sagt sig ha mer polariserade åsikter bara en stund tidigare. Omedelbart efter experimentet informerades deltagarna om syftet med studien och vilken metod som använts.

Vid ett andra experiment upprepade man undersökningen på nätet med nästan 500 deltagare och fann inga skillnader i resultaten mellan Clintonanhängare och Trumpanhängare. Majoriteten av deltagarna var mottagliga för manipulationen och rationaliserade sina skenbart ”måttliga” svar.

– Enkäter om politiska åsikter har som syfte att visa på allmänhetens attityder, men vår forskning visar att attityderna i själva verket är ytterst anpassningsbara och kontextberoende. I den här undersökningen visar vi att tendensen till anpassning gäller såväl demokrater som republikaner, förklarar Petter Johansson, forskningsledare för studien och forskare i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

– Detta är resultat som inger hopp i ett politiskt klimat med starka motsättningar: till och med polariserade människor kan – åtminstone tillfälligt – öppna sig för den motsatta sidans åsikter, konstaterar han. Artikeln publicerades i Plos ONE och är fritt tillgänglig:
<link https: journals.plos.org plosone>journals.plos.org/plosone/article