Vad ska samhället med historiker till?

Publicerad den 18 december 2013

Nya numret av Scandia ger sig rakt in i den aktuella debatten om samhällets behov av historisk och humanistisk forskning. Här berättar elva fram­­­stående forskare om varför de valt att ägna sina liv åt historia och hur de ser på sitt dubbla uppdrag som akademiker och offentliga personer. Välkända historiker som Sverker Sörlin och Eva Österberg delar med sig av personliga erfarenheter och diskuterar historikerns roll i samhället och samhällets behov av historia. Här lyfts också den viktiga frågan hur historiker kan spela en aktiv roll i utformningen av framtidens samhälle. Numret är ett kraftfullt och välbehövligt inlägg i den pågående debatten om humanioras ställning i samtiden.
 
För mer information se: <link http: www.tidskriftenscandia.se>www.tidskriftenscandia.se