Person

Agnes Malmgren

Utbildningsledare

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post agnes.malmgrenkansliht.luse

Telefon 046–222 77 35

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som utbildningsledare vid Kansli HT, med fokus på grundutbildningsfrågor.

Jag är fil.dr i Öst- och Centraleuropas kulturhistoria och till ämnesområdet anknuten forskare vid SOL. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag minnesprocesser i den före detta socialistiska mönsterstaden Nowa Huta i Polen. Tidigare har jag även arbetat som lärare i Öst-och Centraleuropastudier och i humanistiska Europastudier, samt som programkoordinator på Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Agnes Malmgren

Utbildningsledare

  • Kansli HT

Kontaktinformation

E-post agnes.malmgrenkansliht.luse

Telefon 046–222 77 35

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30