Mats Svensson

Webbutvecklare

  • IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post mats.svenssonht.luse

Telefon 046–222 32 27

Rum SOL:B113

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20