Person

Susanna Björverud

IT-tekniker, IT-systemförvaltare

  • IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post susanna.bjorverudht.luse

Telefon 046–222 32 30

Rum SOL:B112

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag arbetar som supporttekniker och webbutvecklare vid IT-enheten, men har även administrativa uppdrag som IT-nära systemförvaltare både inom HT (IT-stöd för grundutbildning samt Servicedesk) och för centrala system (LU Play och eMöte).

Under 2019-2020 kommer jag även arbeta med Canvas vid HT, ett projekt för att införa lärplattformen Canvas vid HT-fakulteterna.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Susanna Björverud

IT-tekniker, IT-systemförvaltare

  • IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post susanna.bjorverudht.luse

Telefon 046–222 32 30

Rum SOL:B112

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20