Serie

Mötesplatser

Hans Lund
Mötesplatser. Ord och bild i samverkan
Intermedia Studies Press 4
2013

143 s.
Svenska

ISBN: 978-91-976670-5-0

Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ”The image is one pole, the title often provides the other, and if the set-up works, something new will emerge which is neither the image nor the words, but the product of their interaction.” Samverkan mellan verbala och visuella tecken där båda medierna bidrar till meningsbildningen är en vanlig företeelse i vår västliga kultursfär och kulturhistoria. Denna bok handlar om sådan samverkan.

Hans Lund är docent i litteraturvetenskap och universitetslektor emeritus i kulturvetenskap med inriktning på konstarternas interrelationer. Under åren 2000–2006 byggde han upp Intermediala studier vid Lunds universitet.

Innehållsförteckning

 • Duomedialitet – Heinrich Heine i Hamburg
  Från Ovala rummet till Pompeji. Om bildtitelns problematik
  Duomedial ekfras
  Duomedial ekfras: José Saramagos och Albrecht Dürers Golgata
  Duomedial ekfras: Utsikt över Toledo: El Greco, Erik Knudsen och Gunnar Ekelöf
  Duomedial ekfras: På språng mot Brandenburger Tor
  Bildgenren illustration och Karen Blixens storkberättelse
  Sportfönstret i New York
  Epigrafik och arkitektur: skrift på hus
  Aveelens Hieroglyphicum poëticum: En duomedial vädjan om fred efter slaget vid Narva
  Krig och fred i Hamburg
  Illustrationer
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05