Serie

Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar

Anders Ödman (red.)
Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar. Tre traditioner av järnforskning
Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 100
2014

93 s.
Svenska

ISSN: 0281-3440
ISBN: 978-91-89578-59-3

Denna antologi utges som nummer 6 i en serie av böcker utgivna inom forskningsprojektet Norra Skånes Medeltid (Report series, Arkeologiska institutionen, Lund). Projektet startade 1986 och har bland annat behandlat järnproduktionens introduktion, omfattning och teknologi i det kolonisationsområde som norra Skåne utgjorde från 1100-talet, under hela medeltiden och hårdraget ända fram till det sena 1800-talets dekolonisation.
Den första delen av boken utgår från fältarkeologiska resultat från Riksantikvarieämbetets Geoarkeologiska Laboratorium i Uppsala (UV GAL). Texten tar upp arbeten med olika arkeologiskt undersökta järnproduktionsplatser i norra Skåne – den laborativa traditionen.

Den andra delen av antologin är sprungen ur Lunds universitets arkeologiska institutions horisont med en redovisning av problemen vid ett antal järnproduktionsförsök, rekonstruerade utifrån arkeologiska fynd, lera och limonitmalmer med lokal anknytning till norra Skåne - den experimentella traditionen.

Som en avslutning presenteras två artiklar kring de sista yttringarna av skånskt bergsbruk, en vallonsmedja i Färingtofta socken från 1600-tal och en järngruva i Loshult från omkring 1800 – den källbundna historieforskningstraditionen.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05