Serie

Muslimska kvinnors mobilitet

Nina Jakku
Muslimska kvinnors mobilitet. Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige
Lund Studies in History of Religions 39
2019

187 s.
Svenska

ISSN: 1103-4882
ISBN: 978-91-88899-67-5, 978-91-88899-68-2

Doktorsavhandlingen Muslimska kvinnors mobilitet undersöker muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden och representationer av dem i Sverige – i vardagslivet eller när de intar offentliga roller som aktiva medborgare – och hur dessa påverkar deras mobilitet. Studien lyfter fram erfarenheter från skilda sammanhang, såsom utbildningsväsendet, arbetslivet, vid agerande som poli-tiska subjekt, som slöjbärare i vardagssammanhang, i egenskap av konvertiter, eller som vårdsökande och resenärer. Den undersöker även representationer av muslimska kvinnor i media.Genom att kombinera intervjuer med studier av mediematerial undersöks mus-limska kvinnors strävan och erfarenheter i relation till normativa uppfattningar om sekularitet, liberal tolerans, genusrelationer och vithet som kraftfullt förs fram i media. Studien analyserar på vilka sätt detta leder till konsekvenser som särskillnad, diskriminering, minskad rörelsefrihet och islamofobi.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05