Serie

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.)
Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskoferens 2014
2016

112 s.
Svenska

ISBN: 978-91-88473-15-8, 978-91-88473-16-5

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande.
I denna antologi har vi samlat nio bidrag som presenterades vid 2014 års inspirationskonferens. Här möts teoretiskt grundade resonemang om undervisning och exempel på praktisk tillämpning av dessa. I antologin diskuterar lärare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna bland annat frågor som rör studieplanering, bedömning, undervisningsformat och metoder som främjar djupinlärning samt etiska och känslomässiga perspektiv i olika lärsituationer.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05