lu.se

Utbildningsutbud

Bibelvetenskap

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (BIVB23)vår 2020
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2020
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II, 15 hp (BIVB25)höst 2019
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II, 15 hp (BIVB26)höst 2019
Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fördjupningskurs, 15 hp (BIVC17)vår 2020
Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fördjupningskurs, 15 hp (BIVC16)vår 2020
Bibelvetenskap: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (BIVK10)höst 2019
Avancerad nivå
Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (BIVR12)höst 2019
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2020
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - avancerad kurs II, 15 hp (BIVR22)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (BIVM51)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (BIVM61)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Gamla testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (BIVM71)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - avancerad kurs II, 15 hp (BIVR23)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (BIVM52)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (BIVM62)höst 2019vår 2020
Bibelvetenskap: Nya testamentets exegetik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (BIVM72)höst 2019vår 2020