lu.se

Utbildningsutbud

Arkeologi och antikens historia

  Till sök!

Masterkurser och kurser på avancerad nivåGes termin
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (ARKM01)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (ARKM02)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete, masterkurs, påbyggnad, 15 hp (ARKM04)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN03)
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, 15 hp (ARKN09)vår 2019
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, 15 hp (ARKN10)vår 2019
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur, 15 hp (ARKN11)höst 2018
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer, 15 hp (ARKN12)höst 2018
Arkeologi, text och tolkning, 15 hp (ARKN13)
Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv, 15 hp (ARKN14)
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik, 30 hp (ARKN15)höst 2018
Praktisk forskning och forskningspraktik, 7,5 hp (ARKN17)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN18)vår 2019
Översiktskurser
Archaeology: Viking Age Scandinavia, 7,5 hp (SASH02)höst 2018
Globalization in the Pre-Modern World, 7,5 hp (SASH35)vår 2019
The Roman Empire, 7,5 hp (SASH39)höst 2018
Barbarer och romare, 7,5 hp (SASH79)vår 2019
The Emergence of European Culture, 7,5 hp (SASH85)höst 2018
Övrigt
Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa, 7,5 hp (ARKN16)vår 2019