lu.se

Utbildningsutbud

Arkeologi och antikens historia

  Till sök!

Masterkurser och kurser på avancerad nivåGes termin
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (ARKM01)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (ARKM02)
Arkeologi och antikens historia: Examensarbete, masterkurs, påbyggnad, 15 hp (ARKM04)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN03)
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, GIS i arkeologi, 15 hp (ARKN09)vår 2020
Arkeologi och antikens historia: Digital arkeologi, Virtual Reality i arkeologi, 15 hp (ARKN10)vår 2020
Arkeologi och antikens historia: Arkeologisk teori och materiell kultur, 15 hp (ARKN11)höst 2019
Arkeologi och antikens historia: Byggnader som arkeologi -analys av komplexa bebyggda miljöer, 15 hp (ARKN12)
Arkeologi, text och tolkning, 15 hp (ARKN13)
Arkeologiska studier av människa och landskap i långtidsperspektiv, 15 hp (ARKN14)höst 2019
Arkeologi och antikens historia: Fältarkeologi i teori och praktik, 30 hp (ARKN15)höst 2019
Praktisk forskning och forskningspraktik, 7,5 hp (ARKN17)
Arkeologi och antikens historia: Praktik, 15 hp (ARKN18)vår 2020
Översiktskurser
Archaeology: Viking Age Scandinavia, 7,5 hp (SASH02)höst 2019
Globalization in the Pre-Modern World, 7,5 hp (SASH35)vår 2020
The Roman Empire, 7,5 hp (SASH39)höst 2019
Barbarer och romare, 7,5 hp (SASH79)vår 2020
The Emergence of European Culture, 7,5 hp (SASH85)höst 2019
Övrigt
Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och förmedling, 7,5 hp (ARKB04)
Böckernas Folk - islamisk och judisk kultur i medeltidens Europa, 7,5 hp (ARKN16)vår 2020
Arkeologi och antikens historia: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (ARKN19)höst 2019
Arkeologi och antikens historia: Romerska byggnaders biografier - tillkomst, ombyggnad, förstörelse, 7,5 hp (ARKN20)vår 2020