lu.se

Utbildningsutbud

Barnlitteratur

  Till sök!

GrundkurserGes termin
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs, 30 hp (LIVA15)höst 2020
Fortsättningskurser
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs, 30 hp (LIVA25)vår 2020
Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - kandidatkurs, 30 hp (LIVK02)höst 2020