lu.se

Utbildningsutbud

Bokhistoria

  Till sök!

Bokhistoria

Inom ämnet bokhistoria behandlas skriftkulturens alla olika dokument, allt från lertavlor till e-böcker, men framför allt uppmärksammas den tryckta boken. Man studerar boken som föremål, dess framställning och spridning, samt dess användning. Ämnet rör sig kronologiskt från alfabetens ursprung, antikens och medeltidens bokproduktion och bibliotek, till tryckteknikens framväxt och dagens digitala textvärld.

GrundnivåGes termin
Bokhistoria: Grundkurs, 30 hp (BBHA14)
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA23)höst 2019
Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från handskriftskultur till tryckkultur, 7,5 hp (BBHB41)
Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från industrialisering till digitalisering, 7,5 hp (BBHB42)
Bokhistoria: Läsningens historia, 7,5 hp (BBHB43)
Bokhistoria: Från papyrus till iPad - grafisk form och teknik genom historien, 7,5 hp (BBHB45)
Bokhistoria: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv, 7,5 hp (BBHB46)höst 2019
Bokhistoria: Bokens materialitet och boken som medium, 7,5 hp (BBHB47)höst 2019
Bokhistoria: Kandidatkurs, 30 hp (BBHK02)
Avancerad nivå
Bokhistoria: Paleografi, 7,5 hp (BBHR02)höst 2019