lu.se

Utbildningsutbud

Bokhistoria

  Till sök!

Bokhistoria

Inom ämnet bokhistoria behandlas skriftkulturens alla olika dokument, allt från lertavlor till e-böcker, men framför allt uppmärksammas den tryckta boken. Man studerar boken som föremål, dess framställning och spridning, samt dess användning. Ämnet rör sig kronologiskt från alfabetens ursprung, antikens och medeltidens bokproduktion och bibliotek, till tryckteknikens framväxt och dagens digitala textvärld.

GrundnivåGes termin
Bokhistoria: Grundkurs, 30 hp (BBHA15)höst 2020
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA23)
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA24)
Bokhistoria: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv, 7,5 hp (BBHB46)
Bokhistoria: Bokens materialitet och boken som medium, 7,5 hp (BBHB47)
Bokhistoria: Handskriftens historia, 7,5 hp (BBHB51)höst 2020
Bokhistoria: Bibliotekens historia, 7,5 hp (BBHB52)höst 2020
Bokhistoria: Kandidatkurs, 30 hp (BBHK02)höst 2020
Avancerad nivå
Bokhistoria: Paleografi, 7,5 hp (BBHR02)höst 2020