Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av att organisera och förmedla information, kultur och kunskap av olika slag. 

Inom ämnet studerar du olika bibliotek, till exempel skolbibliotek, forskningsbibliotek och folkbibliotek och hur de fungerar. Du får bland annat lära dig om bibliotekens roll, både i samhället och för demokratin, samt hur utvecklingen av det digitala samhället har påverkat biblioteken. Du får också lära dig att organisera och förmedla det som finns i bibliotekens samlingar. Samlingarna innefattar böcker, tidningar, filmer och ljudfiler såväl i bibliotekens hyllor som på internet och kan handla om allt från barnböcker till forskningsdata. Inom ämnet läggs dessutom stor vikt vid pedagogik, tillgänglighet och användarperspektiv. Du får lära dig om sökkritik, källkritik och källtillit för att kunna hjälpa allmänheten att hitta och korrekt använda den information de söker både på internet och i databaser. 

Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap kan du läsa inom masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM). Det finns också kortare fristående kurser i ämnet. Du som har studerat biblioteks- och informationsvetenskap kan jobba som bibliotekarie på bibliotek av olika slag eller som informationsspecialist på företag eller myndigheter.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15