Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på processer och sammanhang där information och kunskap organiseras, förmedlas och används. Studiet av sådana processer, till exempel urval, systematisering och återfinnande av dokument, präglas inom vår institution av ett tydligt användarperspektiv. I ämnet ingår forskning om både traditionella och digitala bibliotek och deras verksamheter samt informationsanvändning och informationsbeteende. Man studerar också informationsflöden och tekniker för att lagra, söka och sprida information t ex på webben.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.