Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Museologi

Museologi är ett ämne som studerar museiinstitutionen och dess verksamheter ur historiska, sociologiska och kommunikativa perspektiv. Studiet inkluderar analyser av individen och samhället och deras förhållande till det man kan kalla kulturarv. Inom ämnet diskuteras museernas artefakter utifrån bl a etiska och ideologiska utgångspunkter för att utveckla förståelse av kulturens och tidens maktrelationer. För att betona vikten av att museerna måste kommunicera med sin publik på ett bra sätt har kulturpedagogiken fått allt större betydelse på senare år.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.