lu.se

Utbildningsutbud

Kognitiv semiotik

  Till sök!

Avancerad nivåGes termin
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp (SEMN02)höst 2020
Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp (SEMN01)
Övrigt
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik, 7,5 hp (SEMB01)