lu.se

Utbildningsutbud

Svenska som andraspråk

  Till sök!

Svenska som andraspråk

Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska som modersmål?

I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna. Sverige är ett flerspråkigt samhälle, vilket gör frågor om hur flera språk samspelar både hos individen och i samhället mer aktuella och intressanta än någonsin.

Vid SOL finns en stark forskningsmiljö inom språkinlärning med forskare från bland annat svenska som andraspråk, romanska språk och engelska. Forskningen i svenska som andraspråk handlar om flerspråkighet, grammatisk utveckling och inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv.

Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande lärare i svenska som andraspråk, sfi och övriga ämnen. För lärarlegitimation i svenska som andraspråk och sfi krävs lärarexamen utöver ämneskunskap i svenska som andraspråk. Ämnet kan läsas till och med kandidatnivå på Lunds universitet, och kan då utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Läs mer om ämnet på institutionens hemsida: https://www.sol.lu.se/svenska2/

GrundkurserGes termin
Svenska som andraspråk: Grundkurs, 30 hp (SVEA14)vår 2020höst 2020
Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp (SVEC05)sommar 2020
Fortsättningskurser
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs I, 15 hp (SVEC01)höst 2020
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II, 15 hp (SVEC02)vår 2020
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II, 15 hp (SVEC03)
Svenska som andraspråk: Kandidatkurs, 30 hp (SVEK02)höst 2020
Andraspråksinlärning i ett vetenskapligt perspektiv, 7,5 hp (SVEB27)höst 2020
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs 1b, 15 hp (SVEC04)
Avancerad nivå
Svenska som andraspråk: Kontrastiv semantik och lexikologi, 7,5 hp (SVEM35)
Svenska som andraspråk: Kontrastiv fonetik, 7,5 hp (SVEM38)
Svenska som andraspråk: Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk, 7,5 hp (SVEN01)
Övrigt
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II., 30 hp (LLYU74)
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp (LLYU75)
Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs II, 15 hp (SVEC06)