Mikael Roll blir Wallenberg Academy Fellow

Publicerad den 4 december 2014

Lingvisten Mikael Roll vid Lunds universitet är en av 29 unga forskare i Sverige som blivit utsedda till karriärprogrammet Wallenberg Academy Fellows. Han har fått ett anslag på 7 miljoner under fem år. Mikael Rolls forskning undersöker hur hjärnan kopplar ihop intonation och grammatik.

Om du till exempel säger ordet båt- med en lite hög ton, kommer lyssnaren göra sig beredd på ordet båtar. Använder du i stället en låg ton är det en vink om att du kommer att säga båten. Så kan vi i svenskan förutsäga att ordet kommer att vara i plural eller i singular. Det vill säga att en person som lyssnar till sitt modersmål uppmärksammar omedvetet små signaler i talet som avslöjar kommande grammatiska strukturer. Mikael Roll ska undersöka hur det går till när hjärnan bearbetar ordtoner och hur det påverkar språkförståelsen. – Ett av huvudmålen med forskningen är att utveckla ett spel med ordaccenter som kan hjälpa till vid inlärningen av svenska som andraspråk, berättar Mikael Roll. Att snabbt kunna tolka tonala ledtrådar är viktigt för att kunna förstå det talade språket. För att identifiera de nervbanor och neurala nätverk i hjärnan som möjliggör bearbetning av tonal och grammatisk information kommer han att använda den senaste tekniken för hjärnavbildning med magnetkamera. – Anslaget ger mig bland annat möjlighet att ha en doktorand som kan fördjupa sig i just hjärnavbildning med fokus på förändringar i hjärnans mikrostruktur när man lär sig koppla samman ton och grammatik, berättar Mikael Roll. I ett andra steg ska Mikael Roll undersöka hur hjärnan och dess nervbanor förändras när någon lär sig ett språk som svenska, där ton och grammatisk information är starkt associerade. Som stöd för inlärningen ska han använda ett specialdesignat dataspel. Han planerar även att undersöka vilken roll de påvisade områdena spelar för personer med afasi och om det går att träna upp andra neurala nätverk /nervbanor i hjärnan med hjälp av ett dataspel liknande det som används för språkinlärning. Mikael Roll tror att kombinationen av ett mycket fascinerande ämne, att forskningen ska resultera i ett konkret redskap och att hypoteserna kan testas med hjälp av spjutspetsmetoder för hjärnavbildning gjorde hans ansökan intressant för Wallenberg Academy Fellow. – Jag blev överrumplad och väldigt glad när jag fick beskedet om att jag fått anslaget, berättar Mikael Roll. Det är oerhört betydelsefullt för min forskning. Det betyder att jag kan jobba långsiktigt och fortsätta bygga upp en forskargrupp för att i ett större program undersöka hur ton och grammatik interagerar i den mänskliga hjärnan. Läs <link http: www.wallenbergacademyfellows.se second-start-page>mer:http://www.wallenbergacademyfellows.se/Second-Start-Page/ Text: Gisela Lindberg