lu.se

Utbildningsutbud

Humanistlaboratoriet

  Till sök!

Avancerad nivå
Språk- och kognitionsvetenskap: Statistisk analys för beteendevetenskaper I, 7,5 hp (HTXN04)
Språk- och kognitionsvetenskap: Statistisk analys för beteendevetenskaper II, 7,5 hp (HTXN05)
Språk- och kognitionsvetenskap: Att skapa en språkkorpus, 7,5 hp (HTXN07)
Språk- och kognitionsvetenskap: ERP-metod - teori och praktik, 7,5 hp (HTXN08)
Språk- och kognitionsvetenskap: Metoder för ögonrörelsemätning, 7,5 hp (HTXN09)
Programmering för beteendevetenskap, 7,5 hp (HTXN10)
Övrigt
Sensorbaserad kroppsinspelning som forskningsmetod, 7,5 hp (HTXN11)
Språk- och kognitionsvetenskap: Experimentell design, 7,5 hp (HTXN13)