Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Judaistik

Judaistik ? eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen ? är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras. Läs mer här!

Grundnivå

Ges termin

Avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15