lu.se

Utbildningsutbud

Judaistik

  Till sök!

Judaistik

Judaistik – eller Jewish Studies som det kallas i den engelskspråkiga världen – är det ämne där judendomens och det judiska folkets historiska, kulturella, religiösa och litterära uttryck och erfarenheter studeras. Läs mer här!

GrundnivåGes termin
Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs, 30 hp (CTRA12)höst 2018vår 2019
Judaistik: Grundkurs I, 15 hp (JUDA12)vår 2019
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDA31)vår 2019
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2019
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDA32)vår 2019
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2019
Judaistik: Grundkurs II, 15 hp (JUDA13)höst 2018
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDA33)höst 2018
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2018
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDA34)höst 2018
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Fortsättningskurs, 15 hp (RHBB03)vår 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid, 7,5 hp (RHBB31)vår 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien, 7,5 hp (RHBB32)vår 2019
Judaistik: Fortsättningskurs, 15 hp (JUDB13)vår 2019
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2019
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDB37)vår 2019
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2019
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2018
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2018
Judaistik: Kandidatkurs, 30 hp (JUDK03)höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Metodkurs, 7,5 hp (RHBC13)höst 2018
Judaistik: Fördjupningskurs, 7,5 hp (JUDC13)höst 2018
Judaistik: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (JUDK13)höst 2018
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 hp (TRVN13)höst 2018
Judaistik: Fortsättningskurs, 15 hp (JUDB14)vår 2019
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2019
Avancerad nivå
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp (RHBR12)höst 2018
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - avancerad kurs II, 15 hp (RHBR44)höst 2018vår 2019
Religionsvetenskap och teologi: Metodkurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR23)vår 2019
Religionsvetenskap och teologi: Läskurs - avancerad nivå, 15 hp (CTRR32)höst 2018vår 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för magisterexamen, 15 hp (RHBM54)höst 2018vår 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 15 hp (RHBM64)höst 2018vår 2019
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Judaistik - examensarbete för masterexamen, 30 hp (RHBM74)höst 2018vår 2019