lu.se

Utbildningsutbud

Författarskolan

  Till sök!

GrundkurserGes termin
Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs, 30 hp (FLGA01)höst 2020
Fortsättningskurser
Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs, 30 hp (LUFA06)vår 2020
Författarskolan: Litterär gestaltning - breddningskurs, 30 hp (LUFA07)höst 2020
Författarskolan: Litterär gestaltning - kandidatkurs, 30 hp (LUFK08)vår 2020
Avancerad nivå
Författarskolan: Litterär gestaltning - fördjupningskurs på avancerad nivå, 30 hp (LUFM11)höst 2020
Författarskolan: Litterär gestaltning, magisterkurs, 30 hp (LUFM22)höst 2020