lu.se

Utbildningsutbud

Retorik

  Till sök!

Retorik

Retorik är konsten att övertyga andra, en teknik som är lika användbar på våra dagars partikanslier och reklambyråer och inom näringslivets kurser i ledarskap som den var under antiken. Retoriken ger väl beprövade verktyg för att formulera tankar och förslag så att människor lyssnar. Men retoriken ger oss också redskap för att kunna bedöma budskap som vill övertyga, påverka och manipulera oss. I modern retorik utvidgas denna konst till icke-språkliga och multimediala budskap Kurserna vänder sig till studenter och yrkesverksamma som har intresse för och nytta av retorik i teori och praktik, i tal och skrift.

GrundnivåGes termin
Retorik: Praktisk retorik, 15 hp (RETA14)vår 2020höst 2020
Retorik: Retorik för lärare, 15 hp (RETA15)
Retorik: Grundkurs, 30 hp (RETA30)höst 2020
Retorik: Fortsättningskurs, 30 hp (RETA31)
Retorik: Fortsättningskurs, 30 hp (RETA32)vår 2020
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (RETD01)vår 2020höst 2020
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 15 hp (RETD02)vår 2020höst 2020
Retorik: tal och skrivande, 7,5 hp (RETE01)höst 2020
Retorik: Kandidatkurs, 30 hp (RETK13)höst 2020
Media and the History of Political Rhetoric, 7,5 hp (SASH69)vår 2020
Cross Cultural Rhetoric, 7,5 hp (SASH78)
Interkulturell kommunikation, 7,5 hp (SASH82)höst 2020
Avancerad nivå
Retorik: Kanonisk retorik, 7,5 hp (RETN02)vår 2020
Retorik: Samtida retorisk teoribildning, 7,5 hp (RETN03)vår 2020
Retorik: Retorik och kunskap, 7,5 hp (RETN04)
Retorik: Retorik och (populär) vetenskap, 7,5 hp (RETN05)höst 2020
Retorik: Retorik, demokrati och deltagande, 7,5 hp (RETN06)