lu.se

Utbildningsutbud

Sommarkurser

  Till sök!

GrundnivåGes termin
Baskurs för universitetsstudier, 7,5 hp (BASA01)sommar 2019
När Gud tar plats - dagsaktuella debatter om religion, 7,5 hp (CTRB40)sommar 2019
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2019
sommar 2019
Religionshistoria: Ockultism, magi och hemliga sällskap, 7,5 hp (RHIB73)sommar 2019
Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp (SVEC05)sommar 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (SVEF26)sommar 2019
Avancerad nivå
Praktisk forskning och forskningspraktik, 7,5 hp (ARKN17)sommar 2019
Övrigt
Arkeologi och antikens historia: Arkeologi och förmedling, 7,5 hp (ARKB04)sommar 2019
Japanska: Studieresa till Japan, 15 hp (JAPA13)sommar 2019