Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Spanska

Spanska talas idag av drygt 350 miljoner människor, främst i Spanien, Latinamerika och USA. Kurserna i spanska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Spanien och det spansktalande Latinamerika. I övrigt är studierna främst inriktade på skönlitteratur, sakprosa och realia (till exempel litteraturhistoria och film) samt språkvetenskap. På nivån 61-90 hp kan man välja mellan litterär och språkvetenskaplig inriktning. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen.

Nybörjarkurser

Ges termin

Grundkurser

Fortsättningskurser

Avancerad nivå

Övrigt

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15