lu.se

Utbildningsutbud

Spanska

  Till sök!

Spanska

Spanska talas idag av drygt 350 miljoner människor, främst i Spanien, Latinamerika och USA. Kurserna i spanska ger muntlig och skriftlig språkfärdighet samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Spanien och det spansktalande Latinamerika. I övrigt är studierna främst inriktade på skönlitteratur, sakprosa och realia (till exempel litteraturhistoria och film) samt språkvetenskap. På nivån 61-90 hp kan man välja mellan litterär och språkvetenskaplig inriktning. Dessutom erbjuds nybörjarkurser på deltid som ger behörighet för grundkursen.

NybörjarkurserGes termin
Spanska: Nybörjarkurs, 15 hp (SPAB11)vår 2020höst 2020
Spanska: Preparandkurs, 15 hp (SPAB12)vår 2020höst 2020
Grundkurser
Spanska: Nutida latinamerikansk film, 7,5 hp (SPAB08)
Spanska: Grundkurs, 30 hp (SPAA11)vår 2020höst 2020
Fortsättningskurser
Spanska: Fortsättningskurs, 30 hp (SPAA22)vår 2020höst 2020
Spanska: Akademiskt skrivande, 6 hp (SPAA23)vår 2020höst 2020
Översättning mellan spanska och svenska, 7,5 hp (SPAB07)
Spanska: Temakurs I, 7,5 hp (SPAB05)vår 2020
sommar 2020
höst 2020
Spanska: Temakurs II, 7,5 hp (SPAB06)vår 2020höst 2020
Spanska: Kandidatkurs, 30 hp (SPAK01)vår 2020höst 2020
Spanska: Fördjupningskurs, 30 hp (SPAA03)vår 2020höst 2020
Avancerad nivå
Spanska: Språklig variation i spanska, 7,5 hp (SPAM12)vår 2020
Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska, 7,5 hp (SPAM14)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Latinamerikansk litteratur under 1900-talet, 15 hp (LIVR25)vår 2020
Litteratur-kultur-medier: Spansk litteratur fram till och med guldåldern, 15 hp (LIVR26)
Spanska: Spansk språkhistoria och äldre text, 15 hp (SPAM11)
Spanska: Spansk didaktik, 7,5 hp (SPAM13)
Spanska: Påbyggnadskurs med litterär inriktning, 30 hp (SPAM06)
Spanska: Påbyggnadskurs med språkvetenskaplig inriktning, 30 hp (SPAM07)
Spanska: Introduktion till kognitiv lingvistik, 7,5 hp (SPAM15)
Övrigt
Spanska: Praktisk spansk didaktik, 7,5 hp (SPDA01)
Spanska: Praktisk spansk didaktik II, 7,5 hp (SPDA02)
Spanska: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SPAK02)
Spanska: Grundkurs, 30 hp (SPAA01)
Spanska: Nutida latinamerikansk film, 7,5 hp (SPAB09)vår 2020
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap, 7,5 hp (SPAC03)vår 2020