Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • HISA21

Kursen HISA21 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Information om ingående delar

  1. Arvet från antiken och medeltiden , 7,5 hp
  2. Temakurs 1 , 6 hp
  3. Temakurs 2 , 6 hp
  4. Historisk metod och teori , 3 hp
  5. Uppsatskurs , 7,5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16