Person

birgitta.lastowht.luse | 2018-05-28
Birgitta Lastow

IT-chef, katalogadministratör

  • IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post birgitta.lastowht.luse

Telefon 046–222 32 25

Mobil 046–222 32 25

Rum SOL:B109

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är sedan 2009 chef för IT-enheten, men började på LU som forskningsingenjör på Institutionen för lingvistik. På den tiden deltog jag aktivt i flera forskningsprojekt inom fonetik och maskinöversättning och undervisade även i datalingvistik.

Numera arbetar jag mer indirekt med stöd till forskningen och utbildningen genom de verksamhetsnära IT-projekt som IT-enheten deltar i. Min roll är oftast att - i dialog med användarna - planera och leda dessa projekt, samtidigt som jag har ett övergripande ansvar för den dagliga IT-driften vid de Humanistiska och Teologiska fakulteterna.

Jag arbetar också i LU-övergripande sammanhang, t ex Samordnat IT-stöd, TimeEdit och Forskningsinformationssystem (LUCRIS). Jag sitter för HT:s räkning i gruppen för samordning av IT-verksamheten, SamIT-gruppen, som inrättades 2011 och i motsvarande grupp för webbsamordning som inrättades 2012, SamWebb. Jag är en av HT:s ledamöter i PedSamIT-nätverket sedan 2016.

Forskning

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (6 st)

Working papers (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

Representant för HT i SamIT-, SamWebb- och PedSamIT-gruppen (se ovan).

Representant för HT (suppleant) i SA-gruppen (LU-gemensam studieadministrativ grupp, ledd av sektionschef Tarmo Haavisto på sektion Student och utbildning).

Processledare för schemaläggningsprocessen på HT.

Ledamot i förvaltningsgruppen och styrgruppen för SRS (Schemaläggning och resursbokning/TimeEdit). Systemägare Åsa Bergenudd och systemförvaltare Hans Nielsen, LU Byggnad.

Ledamot i styrgruppen för LU Play (systemförvaltare Maria Hedberg, AHU), Awelu (systemförvaltare Lennart Nyberg, sektion Kommunikation) och Live@Lund (systemförvaltare Djevdet Isení, Student och utbildning).

Ledamot i studieadministrativa gruppen på HT, ledd av Lisa Hetherington.

Birgitta Lastow

IT-chef, katalogadministratör

  • IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post birgitta.lastowht.luse

Telefon 046–222 32 25

Mobil 046–222 32 25

Rum SOL:B109

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Träffas säkrast må-ons, fre

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10