Rausingföreläsare 2019 – Carsten Jensen

Oavsett genre identifierar han med osviklig blick angelägna frågor och fenomen – ofta oönskade fenomen som drabbar oss, eller dem som kommer efter oss, hänsynslöst. Det kan handla om våld i Afghanistan eller i danska skolor, eller våld på fartygens däck som i Vi, de drunknade, hans stora romanbygge från födelseorten Marstal, på danska Ærø. Det kan handla om individer som vill förändra, men som när de fått en chans till verklig påverkan märker att deras vilja försvagats eller tagit andra vägar. Det kan handla om klimatförändringar och främlingsfientlighet i hans journalistiska essäer.Carsten Jensen skriver ofta fram betydelsen av viljesvaghetens mekanismer och dess konsekvenser för några av de mest angelägna frågorna i vår tid. Frågorna är svåra och kräver gemensamma ansträngningar, ofta mer forskning av såväl konstnärlig som vetenskaplig natur. Man behöver inte alltid hålla med om Carsten Jensens analyser. Men viljan att ta sig an frågorna, att visa upp dem för oss – uppfordrande – och att föreslå intressanta förklaringar till dem, gör Carsten Jensen till en av Nordens stora författare och samhällsdebattörer, av särskild betydelse inte minst för oss forskare och studenter i humaniora och teologi. Professor Johannes Persson, dekanus Humanistiska och teologiska fakulteterna

35 hypoteser

Köp boken via universitets bokshop!

FAKTA OM RAUSINGFÖRELÄSNINGEN

Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en framstående nordisk kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond.
Tidigare Rausingföreläsare
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13