LUX

LUX består av flera olika byggnader, nya och gamla, som är sammanbyggda med varandra och som alla innehåller undervisningslokaler.

Så här hittar du till rätt sal: salsbeteckningarna har i schemat, förutom LUX, en bokstav och tre siffror, exempelvis LUX:C126. C står för Hus C och 126 för salsnumret. Om salsnumret börjar med 0 betyder detta källarplan, 1 betyder entréplan, 2 betyder en trappa upp osv.

  • Hus A: Här finns enstaka undervisningsrum (plan 1 och 2).
  • Hus B: Här finns lärosalar och grupprum (i första hand på plan 1 och 2, Men även plan 3 och 4).
  • Hus C: Här finns LUX aula (plan 1) lärosalar (plan 1 och 2) och datorsalar (plan 2).
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-08-07