lu.se

Utbildningsutbud

Polska

  Till sök!

Polska

Polen är en region med snabb ekonomisk tillväxt, som i och med EU:s utvidgning får allt större relevans för vårt samhälle och näringsliv. Landet har stor betydelse som östersjöstat och hör till ett av Sveriges närmaste grannländer. Med tanke på att utbytet mellan Polen och den övriga världen ökar, inte minst Skandinavien, finns ett växande behov av arbetskraft med specifika kunskaper i polska. Läser du till exempel ekonomi, juridik, statsvetenskap, historia eller journalistik och väljer att lära dig polska, får du en unik merit som skiljer dig från de andra kandidaterna på arbetsmarknaden. Inte minst finns ett ökat behov av EU-översättare i Bryssel. Alla våra kurser ges på halvfart och du kan utan problem kombinera dina studier hos oss med ditt huvudämne. Efter en nybörjarkurs i polska (15 hp) kan du följa ett flertal fortsättningskurser i polska. Du kan också komplettera dina studier i polska med någon av våra kurser i polsk kultur- eller litteraturhistoria, kurser som även riktar sig till studenter utan kunskaper i polska språket. Dessutom har du möjlighet att kombinera dina studier i polska med kurser i Öst- och Centraleuropas politik och samhällsliv.

Nybörjarkurser
Polska: en introduktion, 15 hp (POLB01)
Nybörjar-/grundkurser
Polska: Nybörjarkurs, 60 hp (POLA11)
Grundkurser
Polska: Språkfärdighet I, 15 hp (POLB02)
Polska: Språkfärdighet II, 15 hp (POLB03)
Polska: Polsk kulturhistoria, 15 hp (POLB04)
Polska: Polsk litteraturhistoria, 15 hp (POLB05)
Fortsättningskurser
Polska: Språkfärdighet III, 15 hp (POLC01)
Polska: Polsk språkvetenskap, 15 hp (POLC02)
Polska: Polsk litteratur, 15 hp (POLC03)
Polska: Språkfärdighet IV, 15 hp (POLD01)
Polska: Kandidatkurs, 30 hp (POLK01)
Övrigt
Polska: Fortsättningskurs, 30 hp (POLA21)
Polen - kultur, politik och identitet, 7,5 hp (POLB06)
Polska: Utlandspraktik, 30 hp (POLE01)