Superinternationell språkkonferens på SOL

Publicerad den 17 juni 2015
Arrangörerna Maarja Siiner från Tartu universitet, Estland och Tanja Kupisch, Konstanz universitet, Tyskland och Francis Hult, Lunds universitet.

Hur hänger forskning inom språkpolitik ihop med den senaste forskningen inom språkinlärning? Inte alltid så mycket som man kan önska. En konferens på SOL med deltagare från 28 länder försöker överbrygga gapet mellan forskare inom språkinlärning och språkpolicies.

– Tillsammans har forskarna inom dessa två områden potential att påverka hur politiker och pedagoger skapar en politik som påverkar hur barn och vuxna lär sig språk, säger Francis Hult, docent i engelska och en av tre arrangörer av denna hyperinternationella språkkonferens, som SOL, Språk- och litteraturcentrum står värd för. Konferensens syfte är att öppna en dialog mellan forskare inom andraspråksinlärning och språkpolitik, två forskningsområden som tidigare inte kommunicerat med varandra särskilt mycket. Under fler än 60 olika sessioner har forskarna chansen att informera sig om centrala frågor och resultat i varandras områden, för att kunna se språkpolitik och andraspråksinlärning i ett större sammanhang. Khadij Ghambi, Wellington University och Sheena Shah, University of Cape Town, har haft många beröringspunkter professionellt men har aldrig träffats. Förrän nu. – Det är så spännande att vara här och få träffa alla dessa forskare och få möjlighet att lära sig tillsammans, att få höra om samma ämne men ur vitt skilda perspektiv berikar, säger Sheena Shah som bland annat ska tala om hur man som förälder kan påverka hur effektivt barn lär sig och bibehåller föräldrarnas språk i ett nytt land. – Det är mycket viktigt att vi försöker överbrygga gapet mellan teori och praktik, för forskarna och i förlängningen för språklärarna som försöker implementera språkpolitiken. Det är eleverna som får lida mest annars, säger Justin Zelim, idag PhD på Umeå universitet, ursprungligen från Seychellerna. Programmet:http://konferens.ht.lu.se/lpp-symposium/program/
Khadij Ghambi, Wellington University, Nya Zeeland och Sheena Shah, University of Cape Town, Sydafrika.
Justin Zelim, Umeå universitet
Pushker Kadel och Kuldip Paudel, Language Development Centre, Nepal