lu.se

Utbildningsutbud

Praktisk filosofi

  Till sök!

Praktisk filosofi

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. De områden av "praktiskt tänkande" som särskilt studeras är moral (moralfilosofi samt tillämpad etik), rätt (rättsfilosofi), politik (politisk filosofi), praktisk rationalitet (beslutsteori), religion (religionsfilosofi) och konst (estetik).

Praktisk filosofi har även kommit att innefatta filosofisk antropologi (läran om människans natur), vetenskapsteori för humaniora och samhällsvetenskaper samt argumentationsanalys.

Inom praktisk filosofi ges fler kurser på avancerad nivå utöver påbyggnadskursen som ger möjlighet till fördjupning inom huvudområdet för magister- respektive masterexamen. För mer information, kontakta institutionen.

GrundnivåGes termin
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - baskurs, 30 hp (FPPA01)
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - fortsättningskurs, 30 hp (FPPA21)
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - fortsättningskurs, 30 hp (FPPA22)vår 2020
Praktisk filosofi: Praktisk filosofi, politik och ekonomi - kandidatkurs, 30 hp (FPPA31)vår 2020
Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 hp (FPRA12)vår 2020höst 2020
Praktisk filosofi: Fortsättningskurs, 30 hp (FPRA22)vår 2020höst 2020
Praktisk filosofi: Moralfilosofins historia, 7,5 hp (FPRB04)vår 2020höst 2020
Praktisk filosofi: Kandidatkurs, 30 hp (FPRK01)vår 2020höst 2020
One World, One Morality, 7,5 hp (SASH66)vår 2020
Avancerad nivå
Praktisk filosofi: Examensarbete - magisterexamen, 15 hp (FPRM01)vår 2020höst 2020
Praktisk filosofi: Examensarbete - masterexamen, 30 hp (FPRM02)vår 2020höst 2020
Praktisk filosofi: Påbyggnadskurs, 30 hp (FPRM10)vår 2020höst 2020
Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 15 hp (FPRM20)vår 2020höst 2020