Serie

Cathrin Backman Löfgren
Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande
En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik
2012 | 183 s. | svenska

ISBN: 978-91-86973-03-2

Ämnesord: historia | datorstödd undervisning | Sverige | historiemedvetande | historieundervisning | gymnasieskolan | 2000-talet

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05