Serie

Anna Nordqvist
"Nu er vi ikke mere piger" Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920
En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik
2011 | 169 s. | svenska

ISBN: 978-91-978899-8-8

Ämnesord: hembiträden | historia | Danmark | Köpenhamn | 1870-1914 | kvinnliga gästarbetare | arbetskraftsinvandring | Sverige | emigration och immigration

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05