Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • HISA03

I kursen Forntiden, antiken och medeltiden, studerar du den historiska utvecklingen från de äldsta civilisationerna till mitten av 1300-talet. Kursen är en fristående kurs på 7,5 högskolepoäng. Denna kurs utgör också en delkurs i grundkursen i historia.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-10-01 – 2018-11-02
Anmälningskod: LU-30941
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

Lärare: Dick Harrison, Klas-Göran Karlsson

Information om ingående delar

  1. Tentamen , 6 hp
  2. Gruppövningar: Forntiden, antiken och medeltiden , 1,5 hp
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16