lu.se

Utbildningsutbud

Distanskurser

  Till sök!

Ges termin
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD01)vår 2020
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD02)höst 2020
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC01)vår 2020
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC02)höst 2020
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)vår 2020höst 2020
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)vår 2020höst 2020
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA01)vår 2020höst 2020
Spanska: Preparandkurs, 15 hp (SPAB12)vår 2020höst 2020
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II, 15 hp (YIDB02)vår 2020
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDD01)höst 2020
Grundnivå
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2020
Bokhistoria: Grundkurs, 30 hp (BBHA15)höst 2020
Bokhistoria: Handskriftens historia, 7,5 hp (BBHB51)höst 2020
Bokhistoria: Bibliotekens historia, 7,5 hp (BBHB52)höst 2020
Bokhistoria: Kandidatkurs, 30 hp (BBHK02)höst 2020
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2020
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande, 7,5 hp (COSB30)sommar 2020höst 2020
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2020
sommar 2020
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp (CTRD04)höst 2020
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens, 7,5 hp (CTRD05)höst 2020
Kristendom och krig, 7,5 hp (CTRD06)vår 2020
Brahmaner, imamer och heliga mödrar: religiös mångfald i dagens Indien, 7,5 hp (CTRD07)vår 2020
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter, 7,5 hp (CTRD08)vår 2020
Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken, 7,5 hp (CTRD09)sommar 2020
Engelska: Grammatik och översättning, 7,5 hp (ENGC02)vår 2020
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA19)höst 2020
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp (HTXB01)höst 2020
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources , 7,5 hp (HUXD01)höst 2020
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA11)vår 2020
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2020
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2020
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2020
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2020
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2020
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2020
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2020
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2020
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2020
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi, 7,5 hp (JUDD38)vår 2020
Kinesiska: Grundkurs A, 15 hp (KINC03)vår 2020
Kinesiska: Grundkurs B, 15 hp (KINC04)höst 2020
Litteraturvetenskap: Samtida ekolitteratur, 7,5 hp (LIVA16)höst 2020
Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid, 7,5 hp (LIVA18)sommar 2020
Danska: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp (NODB17)höst 2020
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)vår 2020höst 2020
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation., 7,5 hp (RHID74)höst 2020
Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA02)vår 2020höst 2020
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2020
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSD14)vår 2020
Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp (SVEC05)sommar 2020
Tros- och livsåskådningsvetenskap: Populism och kristen teologi, 7,5 hp (TLVC16)höst 2020
Religious Roots of Europe: Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity, 10 hp (TRVA16)höst 2020
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2020
Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I, 15 hp (YIDD11)höst 2020
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA12)vår 2020höst 2020
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (KNDA32)vår 2020
Danska: Klassisk dansk litteratur, 7,5 hp (NODB13)höst 2020
Danska: Kandidatkurs, 30 hp (NODK01)höst 2020
Nyisländska: Fortsättningskurs, 7,5 hp (NOIB02)höst 2020
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2020
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (RUMA03)vår 2020höst 2020
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30 hp (RUMK01)vår 2020höst 2020
Ryska: Fortsättningskurs, 30 hp (RYSA20)höst 2020
Ryska: Rysk grammatik och översättning till ryska II, 7,5 hp (RYSA22)höst 2020
Ryska: Specialiseringskurs, 7,5 hp (RYSA23)höst 2020
Ryska: Textläsning och översättning från ryska till svenska II, 7,5 hp (RYSA24)höst 2020
Ryska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (RYSA25)höst 2020
Ryska: Kandidatkurs, 30 hp (RYSK03)vår 2020
Ryska: Textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp (RYSK11)vår 2020
Ryska: Specialiseringskurs II, 7,5 hp (RYSK12)vår 2020
Ryska: Examensarbete, Kandidatkurs, 15 hp (RYSK13)vår 2020
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)vår 2020höst 2020
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)vår 2020höst 2020
Svenska: Akademiskt skrivande, 15 hp (SVEB35)vår 2020
sommar 2020
Övrigt
Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 hp (FLRA01)vår 2020höst 2020
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter, 7,5 hp (FRAD01)vår 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND11)vår 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND12)höst 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND13)vår 2020
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap, 7,5 hp (SPAC03)vår 2020
Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I, 15 hp (SSLM01)höst 2020
Judisk världslitteratur på 1900-talet, 15 hp (YIDB20)vår 2020höst 2020
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur, 15 hp (YIDB22)vår 2020
Jiddisch: Den moderna judiska kulturen och Sholem Aleichems berättarkonst, 15 hp (YIDC01)höst 2020