lu.se

Utbildningsutbud

Distanskurser

  Till sök!

Ges termin
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD01)vår 2019
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD02)höst 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC01)vår 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC02)höst 2019
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)vår 2019höst 2019
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)vår 2019höst 2019
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA01)vår 2019höst 2019
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDB01)höst 2019
Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp (ABMA14)höst 2019
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2019
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)vår 2019
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA23)höst 2019
Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från industrialisering till digitalisering, 7,5 hp (BBHB42)vår 2019
Bokhistoria: Läsningens historia, 7,5 hp (BBHB43)vår 2019
Bokhistoria: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv, 7,5 hp (BBHB46)höst 2019
Bokhistoria: Bokens materialitet och boken som medium, 7,5 hp (BBHB47)höst 2019
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2019
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2019
sommar 2019
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp (CTRD04)höst 2019
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens, 7,5 hp (CTRD05)höst 2019
Engelska: Grammatik och översättning, 7,5 hp (ENGC02)vår 2019
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)höst 2019
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (HISA23)höst 2019
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources , 7,5 hp (HUXD01)höst 2019
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA11)vår 2019höst 2019
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2019
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2019
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2019
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2019
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2019
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2019
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2019
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2019
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2019
Kinesiska: Grundkurs A, 15 hp (KINC03)vår 2019
Kinesiska: Grundkurs B, 15 hp (KINC04)höst 2019
Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (LIVA60)höst 2019
Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA70)höst 2019
Danska: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp (NODB17)höst 2019
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)vår 2019höst 2019
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation., 7,5 hp (RHID74)höst 2019
Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA02)vår 2019höst 2019
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2019
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSD14)vår 2019
Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp (SVEC05)sommar 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp (SVEF22)vår 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF23)vår 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande, 7,5 hp (SVEF26)sommar 2019
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2019
Jiddisch: Judiska kulturella reaktioner på förintelsen, 15 hp (YIDB06)höst 2019
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB12)vår 2019
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA12)vår 2019höst 2019
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (KNDA32)vår 2019
Nyisländska: Fortsättningskurs, 7,5 hp (NOIB02)höst 2019
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2019
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (RUMA03)vår 2019höst 2019
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30 hp (RUMK01)vår 2019höst 2019
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)vår 2019höst 2019
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)vår 2019höst 2019
Jiddisch: Språk och litteratur - fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB14)vår 2019
Jiddisch: Kandidatkurs, 30 hp (YIDK01)höst 2019
Avancerad nivå
Inlärning av franska, 7,5 hp (FRAM14)vår 2019
Religious Roots of Europe: Philosophy and Wisdom Traditions - Judaism, Christianity and Islam, 10 hp (TRVN04)vår 2019
Övrigt
Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 hp (FLRA01)höst 2019
Tolkning i offentlig sektor: Grundläggande terminologi, 3,5 hp (FLRB01)höst 2019
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik, 30 hp (ITAA05)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND11)vår 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND12)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND13)vår 2019
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp (LLYU75)vår 2019höst 2019
Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I, 15 hp (SSLM01)höst 2019