lu.se

Utbildningsutbud

Distanskurser

  Till sök!

Ges termin
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD01)vår 2020
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD02)höst 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC01)vår 2020
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC02)höst 2019
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)höst 2019vår 2020
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)höst 2019vår 2020
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA01)höst 2019vår 2020
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (YIDB01)höst 2019
Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs II, 15 hp (YIDB02)vår 2020
Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp (ABMA14)höst 2019
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2019
Bokhistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (BBHA23)höst 2019
Bokhistoria: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv, 7,5 hp (BBHB46)höst 2019
Bokhistoria: Bokens materialitet och boken som medium, 7,5 hp (BBHB47)höst 2019
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2020
Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande, 7,5 hp (COSB30)sommar 2020
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2020
sommar 2020
Religiösa och litterära klassiker från Mellanöstern och Sydasien, 7,5 hp (CTRD04)höst 2019
(O)intelligent design? Världens bästa argument för och emot Guds existens, 7,5 hp (CTRD05)höst 2019
Kristendom och krig, 7,5 hp (CTRD06)vår 2020
Brahmaner, imamer och heliga mödrar: religiös mångfald i dagens Indien, 7,5 hp (CTRD07)vår 2020
Mellanösterns kristna minoriteter - historia, nuläge och framtidsutsikter, 7,5 hp (CTRD08)vår 2020
Engelska: Grammatik och översättning, 7,5 hp (ENGC02)vår 2020
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)höst 2019
Historia: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (HISA23)höst 2019
Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources , 7,5 hp (HUXD01)höst 2019
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA11)höst 2019vår 2020
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2019
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2019
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2020
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2020
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2019
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2019
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2020
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2020
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2020
Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi, 7,5 hp (JUDD38)vår 2020
Kinesiska: Grundkurs A, 15 hp (KINC03)vår 2020
Kinesiska: Grundkurs B, 15 hp (KINC04)höst 2019
Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (LIVA60)höst 2019
Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA70)höst 2019
Danska: Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp (NODB17)höst 2019
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)höst 2019vår 2020
Religionshistoria: Ockultism: Rituell magi och radikal transformation., 7,5 hp (RHID74)höst 2019
Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA02)höst 2019vår 2020
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2019
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSD14)vår 2020
Svenska som andraspråk: Svensk grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv, 9 hp (SVEC05)sommar 2020
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2020
Jiddisch: Judiska kulturella reaktioner på förintelsen, 15 hp (YIDB06)höst 2019
Jiddischfilmens guldålder: En introduktion till judisk kultur, 15 hp (YIDB22)vår 2020
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA12)höst 2019vår 2020
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (KNDA32)vår 2020
Nyisländska: Fortsättningskurs, 7,5 hp (NOIB02)höst 2019
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2019
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (RUMA03)höst 2019vår 2020
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30 hp (RUMK01)höst 2019vår 2020
Ryska: Kandidatkurs, 30 hp (RYSK03)vår 2020
Ryska: Textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp (RYSK11)vår 2020
Ryska: Specialiseringskurs II, 7,5 hp (RYSK12)vår 2020
Ryska: Examensarbete, Kandidatkurs, 15 hp (RYSK13)vår 2020
Svenska: Språklig inriktning - fortsättningskurs, 30 hp (SVEA20)höst 2019vår 2020
Svenska: Svensk språkhistoria, 7,5 hp (SVEB28)höst 2019vår 2020
Svenska: Akademiskt skrivande, 15 hp (SVEB35)vår 2020
sommar 2020
Jiddisch: Kandidatkurs, 30 hp (YIDK01)höst 2019
Övrigt
Modersmålsundervisning och studiehandledning, 60 hp (FLRA01)höst 2019vår 2020
Tolkning i offentlig sektor: Grundläggande terminologi, 3,5 hp (FLRB01)höst 2019
Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter, 7,5 hp (FRAD01)höst 2019vår 2020
Italienska: Fördjupningskurs i italienska med inriktning på språkinlärning och didaktik, 30 hp (ITAA05)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND11)vår 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND12)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND13)vår 2020
Litteraturvetenskap: Dystopier för vår tid, 7,5 hp (LIVA18)sommar 2020
Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp (LLYU75)höst 2019
Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap, 7,5 hp (SPAC03)vår 2020
Svenska: Språk och litteratur - påbyggnadskurs I, 15 hp (SSLM01)höst 2019