lu.se

Utbildningsutbud

Distanskurser

  Till sök!

Ges termin
Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD01)vår 2019
Italienska, nybörjarkurs II - nätbaserad distanskurs, 15 hp (ITAD02)höst 2018
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC01)vår 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC02)höst 2018
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)höst 2018vår 2019
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)höst 2018vår 2019
Rumänska: Nybörjarkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA01)höst 2018vår 2019
Grundnivå
Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp (ABMA14)höst 2018
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2018
Mellanösternkunskap: Introducerande perspektiv, 7,5 hp (ARAH11)vår 2019
Bokhistoria: Grundkurs, 30 hp (BBHA14)höst 2018
Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från handskriftskultur till tryckkultur, 7,5 hp (BBHB41)höst 2018
Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från industrialisering till digitalisering, 7,5 hp (BBHB42)vår 2019
Bokhistoria: Läsningens historia, 7,5 hp (BBHB43)vår 2019
Bokhistoria: Från papyrus till iPad - grafisk form och teknik genom historien, 7,5 hp (BBHB45)höst 2018
Bokhistoria: Kandidatkurs, 30 hp (BBHK02)höst 2018
Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24)vår 2019
Efter metoo - kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp (CTRD03)vår 2019
Engelska: Grammatik och översättning, 7,5 hp (ENGC02)vår 2019
Historia: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (HISA12)höst 2018
Äldre texters förmedling - tvärvetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp (HTXB01)höst 2018
Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA11)höst 2018vår 2019
Judaistik: Judisk mystik, 7,5 hp (JUDD28)höst 2018
Judaistik: Sionism - från utopi till ideologi, 7,5 hp (JUDD29)höst 2018
Judaistik: Judisk historia och kultur, 7,5 hp (JUDD31)vår 2019
Judaistik: Judisk humor och identitet, 7,5 hp (JUDD32)vår 2019
Judaistik: Judendom som levd religion, 7,5 hp (JUDD33)höst 2018
Judaistik: Klassiska judiska texter, 7,5 hp (JUDD34)höst 2018
Judaistik: Klassiska rabbinska texter, 7,5 hp (JUDD35)vår 2019
Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 hp (JUDD36)vår 2019
Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen, 7,5 hp (JUDD37)vår 2019
Kinesiska: Grundkurs A, 15 hp (KINC03)vår 2019
Kinesiska: Grundkurs B, 15 hp (KINC04)höst 2018
Litteraturvetenskap: Nätbaserad grundkurs, 30 hp (LIVA60)höst 2018
Litteraturvetenskap: Nätbaserad fortsättningskurs, 30 hp (LIVA70)höst 2018
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)höst 2018vår 2019
Rumänska: Grundkurs - nätkurs, 30 hp (RUMA02)höst 2018vår 2019
Rysk litteraturhistoria: Nätbaserad grundkurs, 15 hp (RYSB12)höst 2018
Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall, 7,5 hp (RYSD14)vår 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp (SVEF22)vår 2019
Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp (SVEF23)vår 2019
Religious Roots of Europe: Jewish Tradition - Classic Rabbinic Texts, 10 hp (TRVN13)höst 2018
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2019
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB11)höst 2018
Jiddisch: Språk och litteratur, fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB12)vår 2019
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle, 15 hp (ÖCKB12)höst 2018
Italienska: Fortsättningskurs - nätbaserad distanskurs, 30 hp (ITAA12)höst 2018vår 2019
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (KNDA32)vår 2019
Danska: Kandidatkurs, 30 hp (NODK01)höst 2018
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2018
Rumänska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (RUMA03)höst 2018vår 2019
Rumänska: Kandidatkurs - nätkurs, 30 hp (RUMK01)vår 2019
Jiddisch: Språk och litteratur - Fortsättningskurs I, 15 hp (YIDB13)höst 2018
Jiddisch: Språk och litteratur - fortsättningskurs II, 15 hp (YIDB14)vår 2019
Avancerad nivå
Inlärning av franska, 7,5 hp (FRAM14)vår 2019
Religious Roots of Europe: Philosophy and Wisdom Traditions - Judaism, Christianity and Islam, 10 hp (TRVN04)vår 2019
Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam, 15 hp (TRVN11)höst 2018
Övrigt
Italienska: Fortsättningskurs i italienska med inriktning på andraspråksinlärning, 30 hp (ITAA04)höst 2018
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND11)vår 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND12)höst 2018
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND13)vår 2019
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning, 7,5 hp (SVEH05)höst 2018
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, 7,5 hp (SVEH06)höst 2018
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan, 7,5 hp (SVEH07)höst 2018